Ekonomi

ASEAN ile Sektörel Diyalog Ortaklığı Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Projeler

ASEAN ile Sektörel Diyalog Ortaklığı Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Projeler

11.02.2020 / Diğer Duyurular

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, ülkemiz ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasında Sektörel Diyalog Ortaklığı’nın 5 Ağustos 2017 tarihinde kurulmuş olduğu belirtilmektedir. ASEAN ile Sektörel Diyalog Ortaklığımız çerçevesinde 2019-2023 yılları arasında işbirliği yapılacak alanlara dair, taraflarca üzerinde mütabakata varılmış olan “Pratik İşbirliği Alanları” belgesinin 18 Temmuz 2019 tarihinde Cakarta’da düzenlenen ASEAN-Türkiye Ortak Sektörel İşbirliği Komitesi’nde (AT-JSCC) kabul edildiği ifade edilmektedir. 30 Temmuz 2019 tarihinde Dışişleri Bakanımızın, o tarihteki Dönem Başkanı Tayland Dışişleri Bakanı ve ASEAN Genel Sekreteri ile Bangkok’ta yaptığı üçlü toplantıda, anılan belge kapsamında düzenlenecek olan projelerin finansmanı için kurulan fona 1 milyon ABD Doları tutarında bütçe tahsis ettiğimizi açıkladığı, söz konusu katkımızın 2019 Aralık ayında ASEAN Sekretaryasına iletildiği belirtilmektedir.​

Yazıda devamla, Güneydoğu Asya’daki en önemli uluslararası kuruluş olan ASEAN ile hızla gelişmekte olan ilişkilerimiz bağlamında söz konusu fondan yararlanılarak projeler icra edilmesinin, SDO statümüzün önümüzdeki dönemde “Diyalog Ortaklığı” seviyesine çıkartılabilmesi için zemin hazırlayabileceğinin düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizin katkılarıyla oluşturulan yukarıda kayıtlı fondan ASEAN’ın her bir üyesi tarafından hazırlanabilecek projelerin yanısıra, tarafımızca önerilecek projelerin finansmanı için de yararlanılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Bu aşamada, ASEAN tarafının öncelikle ülkemizden proje teklif edilmesini beklediği anlaşılmakta olup, bu kapsamda, mevcut durumda pratik bir yöntem olarak seminer ve benzeri eğitim etkinlikleri düzenlenmesi yoluyla (katılımcıların tüm ulaşım konaklama masraflarının fon üzerinden karşılanması) söz konusu fondan en uygun şekilde yararlanılabileceğinin akla geldiği ifade edilmektedir.

Projelerin başvuru ve icra aşamasında izlenmesi gereken sürece ilişkin Standart İşlem Prosedürleri (“Standart Operation Procedures-SOP) belgesinin, proje değerlendirme ve onay sürecine ilişkin bilgi notu ile proje başvuru formu ekte sunulmaktadır.

SOP belgesinde, süresi 1 yıldan az olan projeler için ilk aşamada proje tutarının %90’ının, yapılacak mahsup ve mali denetim sonrasında ise %10’unun serbest bırakılacağı kaydedilmektedir. ASEAN Sekretaryasının projelerin değerlendirilme sürecinin, proje başlangıç tarihinden itibaren en az 68 işgünü sürebileceğini ayrıca bildirdiği ifade edilmektedir.


Source link

İlgili İçerikler

Başa dön tuşu
Kapalı