Ekonomi

ASEAN Üyesi Ülkelerin Bağlantısallık Kapsamındaki Öncelikli Altyapı Projeleri


ASEAN Üyesi Ülkelerin Bağlantısallık Kapsamındaki Öncelikli Altyapı Projeleri

02.07.2019 / Diğer Duyurular

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Bağlantısallık (connectivity) master planı çerçevesinde ASEAN üyesi ülkeler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli altyapı projeleri hakkında ASEAN Sekretaryasınca bir brifing düzenlendiği, ülkemizin Sektörel Diyalog Ortağı olması hasebiyle Cakarta Büyükelçiliğimizin de davetli olduğu brifinge, ASEAN üyeleri, Diyalog Ortakları, Sektörel Diyalog Ortakları ve Dünya Bankası, OECD, IFC, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası vb. uluslararası kuruluş temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 kişinin katıldığı bildirilmektedir.​

Söz konusu brifinge ilişkin Cakarta Büyükelçiliğimizin
raporu aşağıda yer almaktadır:

“ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi
açılış konuşmasında özetle, bağlantısallık konusunda bölgesel bir yaklaşıma
ihtiyaç duyulduğunu, bu cihetle, ASEAN’ın bağlantısallık master planı
çerçevesinde, ulaştırma, enerji ve iletişim teknolojisi alanlarında üye
ülkelerin gerçekleştirmeyi planladıkları projelerin objektif kriterlere göre
değerlendirilerek öncelik sıralarının belirlenmesi hususunda, ASEAN
Sekretaryasınca Dünya Bankasından teknik destek istendiğini, bu kapsamda
yapılan çalışmanın sonuçlarının ASEAN liderlerine sunulacağını belirttiği,
ASEAN Ortaklarından, uluslararası yatırımcılardan ve finans sektöründen
beklentilerinin ise gerçekleştirilmesi öngörülen projeleri inceleyerek
değerlendirmeleri ve yapabilecekleri olası katkıları kendileriyle paylaşmaları
olduğunu söylemiştir.”

Söz konusu brifinge ilişkin ASEAN Sekretaryasının
bilgi notu ve brifingde yapılan sunum ekte yer almaktadır.

Dünya Bankası yetkililerinin yaptıkları sunumda
özetle;

ASEAN’ın talebi üzerine üye ülkeler tarafından
sunulan toplan 42 projeyi, belirledikleri metodolojiye göre bölgesel
bağlantısallık çerçevesinde objektif kriterleri esas alarak
değerlendirdiklerini, bunun sonucunda biri Laos’ta diğeri Filipinlerde olmak
üzere 2 projenin çalışma kapsamı dışında bırakılmasına karar verildiğini,

Değerlendirilen altyapı projelerinden 19’unun ilk
aşamada gerçekleştirilecek öncelikli projeler (initial pipeline), 21’inin ise
potansiyel projeler (potantial pipeline) olarak kategorilere ayrıldığını; keza
ilk aşamada gerçekleştirilecek projelerin de kendi arasında uygulama bakımından
içinde bulundukları safhalar gözönüne alınarak A ve B olarak iki alt gruba
bölündüğünü (A grubunda 6, B grubunda 13 proje yer almaktadır),

Bahse konu teknik değerlendirme sonucunda ortaya
çıkan listenin statik değil dinamik olduğunu, ilerleme olmayan projelerin
listeden çıkarılabileceği gibi yeni projelerin “initial pipeline”
kategorisine dahil edilmesinin de mümkün olduğunu,

Dünya Bankası’nın yapmakta olduğu çalışmanın bir
sonraki aşamasında A Grubunda yer alan 6 projeden başlamak üzere finansal
opsiyonlar analizinin gerçekleştirileceğini, bunun akabinde ise bahse konu
projelerin hayata geçirilebilmesi için potansiyel yatırımcıların ve finansal
kuruluşların desteğine ihtiyaç duyulacağını kaydettikleri ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ASEAN üyesi ülkelerde
bağlantısallık kapsamında otoyol, köprü liman, havaalanı, enerji nakil hatları
gibi toplamda trilyonlarca ABD Dolarına baliğ olacak geniş kapsamlı altyapı
yatırımlarına ihtiyaç duyulmakta olduğu, bununla birlikte, Singapur hariç diğer
üye ülkeler bahse konu yatırımları ulusal kaynaklarıyla hayata geçirebilecek
mali güce ve sermaye birikimine sahip olmadığı belirtilmektedir. ASEAN
Sekretaryasının Dünya Bankasına yaptırmış olduğu bu çalışmayla, bölgesel bir
yaklaşımla üye ülkelerin yapmayı planladığı altyapı projelerini objektif
kriterlerle bir öncelik sırasına koymayı ve bahse konu projeler için
uluslararası yatırımcılardan ve finansal kuruluşlardan kredi desteği sağlanmasını
kolaylaştırmayı hedeflediği değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Dünyanın
pek çok bölgesinde altyapı projelerini başarıyla hayata geçirmekte olan
müteahhitlik sektörümüzün ASEAN bölgesindeki söz konusu projelere ilgi
duyabileceğinin akla geldiği belirtilmektedir.Source link

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu