Ekonomik İndikatör Haberleri

Kısa vadeli dış borç stoku geçen yıla göre %1,0 artışla 114,6$ milyar oldu


© Reuters.

– Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre % 1,0 oranında artışla 114,6 milyar ABD doları oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 2,4 oranında azalarak 55,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 4,0 oranında artarak 52,4 milyar ABD doları oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre % 30,6 oranında azalarak 7,7 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 9,5 oranında artarak 20,8 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 3,8 oranında artışla 13,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 2,0 oranında azalışla 13,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre % 9,1 oranında artarak 43,5 milyar ABD doları oldu.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre % 3,3 oranında azalarak 21,7 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 1,6 oranında artarak 86,5 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 8,6 oranında azalarak 44,3 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 8,5 oranında artarak 69,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2018 yıl sonunda 99 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 33,3 oranında azalışla 2019 Kasım sonu itibarıyla 66 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 396 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

2019 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 50,4’ü ABD doları, % 29,7’si Euro, % 13,8’i TL ve % 6,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2019 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 18,0, Merkez Bankası’nın % 3,9, özel sektörün ise % 78,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Source link

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu